Notícies

26/03/2020
COVID19 – Mesures del Departament de Cultura per protegir el sector cultural de Catalunya davant les conseqüències del Covid-19

Davant l’evolució de la pandèmia provocada pel COVID-19, i amb l’objectiu de protegir el sector cultural i minimitzar els perjudicis causats per aquesta emergència en els col·lectius que hi treballen, el Departament de Cultura ha proposat al Govern de la Generalitat de Catalunya l’adopció d’un conjunt de 20 actuacions concretes, pensades específicament per al sector de la cultura a Catalunya i que complementen les mesures preses pel mateix Govern català i el Govern de l’Estat.

La proposta del Departament de Cultura, que considera la cultura com un bé social de primera necessitat, respon a la voluntat de compensar els perjudicis creats pel COVID-19 en el conjunt dels sectors culturals, de pal·liar-ne els efectes en les entitats, empreses i col·lectius que hi treballen (professionals autònoms, creadors, artistes i persones que treballen per compte d’altri) i de contribuir a la seva recuperació i l’enfortiment un cop se superi la situació actual. El paquet de mesures que es detalla seguidament, i que necessita tramitar-se i aprovar-se en diverses instàncies, serà d’aplicació sempre que la suspensió i/o reducció de l’activitat cultural programada s’hagi produït durant el període declarat com d’estat d’alarma i derivi, per tant, d’una causa de força major.

Les mesures de flexibilització en matèria de subvencions i els ajuts per pal·liar els efectes de l’aturada forçosa del sector cultural pel confinament han entrat en vigor des del dia 25 de març de 2020 amb la publicació del Decret llei 8/1010, de 24 de març de 2020, i seran vàlids, llevat que no s’estableixi una altra vigència, fins que no s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta les mesures de Cultura

Consulta el Pla de rescat del sector cultural 

Totes les mesures per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 es resumeixen al web canalempresa.gencat.cat

Més informació: icec.gencat.cat | cultura.gencat.cat

0 Comentaris

Deixan's la teva opinió

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.