20/07/2020
Convocatòria Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent
Convocatòria Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent

La Comissió Europea ha obert la convocatòria “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent”, que ha adaptat al delicat context actual pel que fa al sector musical, fortament impactat per la impossibilitat d’efectuar concerts amb normalitat.

Amb l’objectiu de procurar una millor sostenibilitat de l’ecosistema musical europeu, es centra en els aspectes econòmics, socials i mediambientals. En aquest sentit, identifica tres temes com a guia de les accions a emprendre:

  • Recuperació VERDA: centrada en la sostenibilitat mediambiental i la consciència ecològica del sector, per tal d’aconseguir uns estàndards ecològics dins del sector, així com donar suport a start-ups innovadores que plantegin solucions per disminuir l’empremta de l’emmagatzematge de dades en línia i de la distribució de música.
  • Recuperació DIGITAL: adaptació a les noves tendències emergents del consum de música digital, distribució i promoció, així com pel que fa al desenvolupament i promoció de models de negoci sostenibles que permetin obtenir ingressos i garantir una remuneració als artistes. Es busca aconseguir incrementar la competitivitat i la resiliència dels artistes dins d’un mercat cada vegada més tecnològic. 
  • Recuperació JUSTA i RESILIENT: incentivar el potencial cohesionador de la música, contribuint a l’augment de la solidaritat i la ciutadania activa. Aquest fet inclou un paper comunitari de les sales, tant pel que fa a l'educació com al consum, amb una especial atenció als grups desfavorits i una remuneració més justa per als artistes i tenint en compte la igualtat de gènere.

La convocatòria busca seleccionar una organització per tal que implementi un esquema de suport innovador i eficaç per ajudar al sector musical en aquest procés. Entre les seves tasques hi haurà la gestió de l’esquema de suport, a partir del disseny de les convocatòries, seguit de la publicació, de la selecció de les propostes, de la contractació i gestió financera i del seguiment i avaluació.

Té un pressupost de 2,5M € i una durada d’implementació màxima de 30 mesos. Està adreçada a organitzacions públiques o privades amb personalitat jurídica (les persones físiques no són elegibles); organitzacions sense ànim de lucre (privades o públiques); autoritats públiques (nacionals, regionals, locals); organitzacions internacionals; entitats amb ànim de lucre; consorcis d'almenys dues entitats úniques.

Data límit: 15 de setembre de 2020

Més informació

0 Comentaris

Deixan's la teva opinió

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.