Agenda

Spiritual Boyfriend

TEATRE. Spiritual Boyfriends és un solo que gira entorn la relació cos-poder. La representació s’aborda a través d’un llenguatge físic, visual i teatral, el qual fusiona fronteres entre llenguatges així com els termes autobiografia/realitat i ficció.

L'espiritualitat i específicament la pràctica del ioga és el marc contextual utilitzat per qüestionar les polítiques de poder en relació amb el neoliberalisme i els cossos disciplinats.

El treball es basa en una investigació iconogràfica sobre la construcció històrica de postures de ioga, així com en material autobiogràfic al voltant de l’afecte i el desig.

WEB: www.nuriaguiu.com/spiritual-boyfriends
Spiritual Boyfriend
DATA: 18 Abril 2021
LLOC: Festival "Dansa València"
WEB SALA: dv.ivc.gva.es/val/festival
CIUTAT: València
PAÍS: Espanya