06/08/2015
Publicada la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als Projectes de Cooperació Europea
Publicada la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als Projectes de Cooperació Europea

S’ha publicat la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als Projectes de Cooperació Europa EACEA 29/2015. El pressupost actual d’aquesta convocatòria és de 35.000.000€. La data límit per a presentar una sol·licitud és el proper 7 d’octubre de 2015.

Les prioritats del programa Europa Creativa són:

Promoure la mobilitat transnacional d’artistes i professionals amb la finalitat de permetre’ls cooperar en l’àmbit internacional i donar una vessant internacional a les seves carreres professionals i activitats dins i fora de la Unió, sobre la base, quan sigui possible, d’estratègies a llarg termini; i promoure també la circulació transnacional d’obres culturals i creatives l’objectiu de les quals sigui fomentar els intercanvis culturals, el diàleg intercultural i la comprensió de la diversitat cultural i la inclusió social;

Reforçar el desenvolupament d’audiències com a mitjà per a estimular l’interès i la millora de l’accés a les obres culturals i creatives europees i pel patrimoni cultural material i immaterial. L’objectiu que persegueix el desenvolupament d’audiències és ajudar als artistes i als professionals de la cultura europea, així com a la seva obra, per tal que arribin a un major nombre possible de persones a tota Europa i millorar l’accés als grups subrepresentats a les obres culturals. Es pretén, també, ajudar a les organitzacions culturals a adaptar-se, amb mètodes nous i innovadors, a la necessitat de comprometre’s amb el públic, per tal de retenir-lo, atraure’l, diversificar-lo (arribant fins i tot a públics no existents en l’actualitat), millorar l’experiència pel públic actual i futur i aprofundir en la relació amb ell;

Reforçar la creativitat, els enfocaments innovadors de la creació i noves maneres de garantir els efectes indirectes en altres sectors. Desenvolupar i comprovar models nous i innovadors d’obtenció d’ingressos, gestió i màrqueting per als sectors culturals, en particular pel què fa a la transició a l’entorn digital. S’ha de prestar una especial atenció al suport a activitats que permetin als professionals de la cultura adquirir noves competències, o que tinguin una dimensió educativa, o que intentin reforçar el diàleg intercultural i la comprensió mútua entre persones de diferents cultures i orígens, o que se serveixin de la cultura per a ajudar a lluitar contra qualsevol forma de discriminació.

En definitiva, el subprograma Cultura té com objectiu donar suport a projectes principalment relacionats amb:

A. mobilitat transnacional
B. desenvolupament d’audiències
C.1 creació de capacitats – digitalització
C.2 creació de capacitats – nous models empresarials
C.3 creació de capacitats – educació i formació

Els projectes que obtinguin l’ajut hauran d’incloure, per tant, una estratègia fonamentada i una descripció detallada de com preveuen aplicar una o més de les citades prioritats del programa. En presentar les sol·licituds, els sol·licitants hauran de marcar un màxim de 3 de les 5 prioritats que siguin les més importants dels seus projectes, i classificar-les per ordre d’importància.

PROJECTES SUBVENCIONABLES:

Depenent de la importància, les necessitats, la naturalesa, els objectius i les prioritats del projecte, els candidats hauran d’optar per a la categoria 1 (Projectes de cooperació a menor escala) o la categoria 2 (Projectes de cooperació a major escala).

Categoria 1: Projectes de cooperació a menor escala

Els projectes d’aquesta categoria:

Comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, amb dos altres socis, que tindran seu, com a mínim, a tres països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura; el cap del projecte o un dels socis haurà de tenir la seva seu en un dels països que figuren a la categoria 1, 3 o 4 dels països admissibles (veure p.2 d’aquest pdf);

Seran objecte d’una sol·licitud d’un màxim de 200.000€, import que no representarà més del 60% del pressupost subvencionable.

Categoria 2. Projectes de cooperació a major escala

Els projectes d’aquesta categoria:

Comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, altres cinc socis, que tindran seu, com a mínim, en sis països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura; el cap del projecte o un dels socis haurà de tenir la seva seu en un dels països que figuren en la categoria 1, 3 o 4 de països admissibles (veure p.2 d’aquest pdf);

Seran objecte d’una sol·licitud de com a màxim de 2.000.000€, import que no representarà més del 50% del pressupost subvencionable.

En ambdues categories de projectes, la durada màxima (el període de subvenció) serà de 48 mesos.

La data límit per a presentar la vostra candidatura és el 7 d’octubre de 2015.

Més informació i documents annexos al web de d’Europa Creativa Media.

0 Comentaris

Deixan's la teva opinió

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.