Agenda

“Fugit”, de Kamchàtka

ARTS DE CARRER. Fugit de la companyia Kamchàtka és la història dels que marxaren i dels que marxaran i de tots aquells qui van jugar un rol crucial ajudant-los. Volent donar continuïtat i sentit a la seva investigació, Kamchàtka focalitza la seva cerca en la fugida. La fugida no com a mitjà d'escapament si no com a forma de lluita cap a l’esperança d’un món millor. Analitzant les dinàmiques del moviment en les necessitats, que impulsen a abandonar el lloc on un pertany, o el lloc on un ja no es reconeix o no el reconeixen. El camí com a mitjà per diferenciar el que és superflu del que és essencial, l’espai com a transició, la solidaritat com a necessitat de supervivència. Les circumstàncies han canviat, cal marxar.

WEB: www.kamchatka.cat
“Fugit”, de Kamchàtka
DATA: 2 Juny 2011 - 15 Juny 2012
LLOC:
WEB SALA:
CIUTAT:
PAÍS:
DATA: 7 - 14 Juny 2012
LLOC:
WEB SALA: elaginpark.org/
CIUTAT:
PAÍS:
DATA: 2 - 4 Març 2016
LLOC: Zentrum für Alte Musik
WEB SALA: www.zamus.de
CIUTAT: Colònia
PAÍS: Alemanya
DATA: 28 - 29 Maig 2016
LLOC: Bergen International Festival
WEB SALA: www.fib.no
CIUTAT: Bergen
PAÍS: Noruega
DATA: 18 - 19 Juny 2016
LLOC: Big Room
WEB SALA: kamchatka-moscow.ru
CIUTAT: Moscou
PAÍS: Rússia
DATA: 15 - 16 Setembre 2016
LLOC: Mirada - Festival Ibero-americano de artes Cênicas de Santos
WEB SALA: mirada.sescsp.org.br
CIUTAT: Santos
PAÍS: Brasil
DATA: 4 - 8 Maig 2017
LLOC:
WEB SALA:
CIUTAT: Moscou
PAÍS: Rússia
DATA: 3 - 4 Juny 2017
LLOC: Artisti in Piazza
WEB SALA: www.artistiinpiazza.com/?ct=t%28Tourn_e_Kam_2017_anglais5_5_2017%29
CIUTAT: Pennabilli
PAÍS: Itàlia
DATA: 24 Juny 2017
LLOC: Imagine Luton
WEB SALA: www.imagineluton.co.uk/events/kamch%C3%A0tka/
CIUTAT: Luton
PAÍS: Regne Unit
DATA: 25 Juny 2017
LLOC: Imagine Watford
WEB SALA: www.imaginewatford.co.uk/events/kamch%C3%A0tka/
CIUTAT: Watford
PAÍS: Regne Unit
DATA: 16 - 18 Juliol 2017
LLOC: Festival Mira – Miro
WEB SALA: www.miramiro.be
CIUTAT: Gant
PAÍS: Bèlgica
DATA: 4 - 5 Agost 2018
LLOC: International Street Theatres Festival “Elagin Park”
WEB SALA:
CIUTAT: Sant Petersburg
PAÍS: Rússia