23/06/2016
Fons Internacional per a Coproduccions del Goethe-Institut
Fons Internacional per a Coproduccions del Goethe-Institut

© Alejandro Held

Les coproduccions internacionals representen un tipus de col·laboració artística que implica cooperació i diàleg.

El Goethe-Institute, amb l’objectiu de fomentar noves maneres de treballar en equip i produccions innovadores que impliquin un intercanvi de cultures internacionals, ha creat un fons de coproducció nou per promoure xarxes de treball i estratègies noves en un context mundial, i per explorar nous tipus de col·laboració intercultural.

El fons va destinat a coproduccions fetes per artistes en els camps del teatre, la dansa, la música i l’art en viu, en els quals els formats híbrids i interdisciplinaris, així com l’ús de mitjans digitals, puguin ser components clau. Els destinataris són artistes professionals, grups i iniciatives d’Alemanya o de l’estranger que no disposen manifestament de recursos suficients per dur a terme el projecte de coproducció tots sols.

La sol·licitud, que cal presentar juntament amb el soci estranger, ha de mostrar que ja hi ha una relació laboral bona entre les parts i que totes dues estan interessades a dur a terme una producció conjunta. El Goethe-Institut més proper pot ser una ajuda durant el procés de sol·licitud del projecte.

El Goethe-Institut està fonamentalment interessat a finançar projectes que puguin arribar a tenir un nivell artístic alt i un impacte públic considerable. El resultat de la col·laboració es presentarà en un entorn professional com a mínim en un país i, idealment, a Alemanya i al país de coproducció estranger.

Només es tindran en compte les candidatures que mostrin amb un pressupost detallat que tots els socis que participin al projecte hi han aportat una contribució substancial. El finançament sol·licitat, que no serà superior als 25.000 euros, només es pot fer servir com a font de finançament secundària, principalment per cobrir despeses de desplaçament.

Es donarà preferència a projectes en què Alemanya col·labori amb països no europeus, especialment amb països en transició. Només es pot demanar finançament per a projectes que es desenvoluparan entre el 2016 i el 2018.

» Formulari d’inscripció «

» Més informació «

Data límit: 15 de juliol de 2016

0 Comentaris

Deixan's la teva opinió

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.