Accessibilitat

L’accessibilitat web és un requisit indispensable en la creació de pàgines a la xarxa per a la seva correcta lectura i manipulació. Consisteix fonamentalment a facilitar l'accés universal a les pàgines, independentment de les limitacions tècniques, físiques o sensorials de les persones que les consulten i del context en què ho fan, és a dir, tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, entre d’altres.

El Consorci World Wide Web - W3C, per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació, va establir unes pautes o normes que descriuen com fer pàgines web accessibles sense sacrificar-ne el disseny, oferint la flexibilitat necessària per tal que la informació sigui accessible en diferents situacions i proporcionant mètodes que permetin transformar-les en pàgines útils i intel·ligibles.

Així Catalunya Creativa va renovar el seu web amb la voluntat de complir la normativa UNE 139803:2004, W3C, d’adaptació del contingut del web (text, imatges, gràfics, vídeos) a les recomanacions d’accessibilitat i la norma ISO/IEC 9126 de reformulació dels continguts i l’estructura del web seguint els criteris d’usabilitat.