Catalan! Arts

  • PUBLICACIONS DE L’ÀREA DE MERCATS – CATALAN ARTS
  • Què haig de fer per ser inclòs en els CDs recopilatoris Music from Catalonia?

Els recopilatoris d’Electrònica, Jazz, Pop Rock i World Music from Catalonia són un recull de les millors aportacions a cadascun d’aquests gèneres fetes per músics catalans o residents a Catalunya durant l’any immediatament anterior a la seva edició. 
Els recopilatoris es publiquen en diferents moments de l’any. El primer és el d’Electrònica, que s’edita al juny i s’inclou a la bossa professional del festival Sónar; el de World Music s’edita cap a final d’octubre, coincidint amb el Womex; i el de Jazz i Pop-Rock es publiquen sempre a finals de desembre, per presentar-los al MIDEM, que cada any se celebra a Cannes a mitjans de gener.

El procediment de selecció dels grups inclosos al CD és molt senzill. Uns dos mesos abans de l’edició de cada CD, Catalan Arts fa una convocatòria oberta a tots els segells, mànagers, intèrprets i grups catalans, demanant-los que enviïn propostes per al recopilatori (l’única condició és que els temes proposats s’hagin editat durant el període establert a la convocatòria i que el grup i el tema siguin internacionalitzables).

Un cop es reben aquestes propostes, s’envien a un crític musical especialista en el gènere concret de que es tracti. Aquest especialista que fa una primera selecció d'uns 30 o 35 temes, i aquesta primera llista s'envia a un altre grup de periodistes, que en donen la seva opinió i afegeixen o eliminen, segons el seu criteri, temes al llistat. Finalment, amb les opinions de tots aquests crítics s'arriba a una llistat final de temes a incloure al recopilatori.

  • Com puc participar en el catàleg de música: Music from Catalonia?

El catàleg de música que s’edita cada any al gener, inclou les empreses i entitats que desenvolupen una activitat internacional, així com els festivals i sales més importants de Catalunya, amb capacitat d’atraure programadors, periodistes o mitjans de comunicació, mànagers i bookers o altres professionals estrangers. Per tant, és condició indispensable per participar en aquest catàleg haver desenvolupat alguna activitat internacional durant l’any anterior i, en el cas dels segells i editors discogràfics, haver editat i distribuït fora de Catalunya alguna novetat.

El procés d’elaboració del catàleg s’inicia pels volts de novembre, amb una convocatòria oberta a totes les empreses, festivals i sales que hi vulguin aparèixer. Aquesta convocatòria inclou una enquesta que cal omplir i reenviar per correu electrònic a l’Àrea de Mercats.

L’Àrea s’ocupa de tota la resta: maquetar i produir el catàleg i distribuir-lo internacionalment.

  • Com puc aconseguir els materials que edita Catalan Arts?

Envia’ns un mail a internacional.icec@gencat.cat especificant quins materials voldries i una adreça postal i te’ls enviarem.