Catalan! Arts

  • SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE MERCATS
  • Subvenciona l’ICEC les actuacions/desplaçaments de grups catalans a l’estranger?

L’Institut Català de les Empreses Culturals no dóna ajuts per als desplaçaments o les actuacions de grups musicals o companyies catalans a l’estranger. Cal dirigir-se a l’Institut Ramon Llull per obtenir aquests ajuts.

  • Quan puc presentar la sol·licitud per a la subvenció a empreses i entitats per a l’assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals?

Per presentar la sol·licitud cal esperar que es publiqui la convocatòria i les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC, i haver assistit a la fira. És a dir, cal anar primer a la fira, festival o mercat i un cop tornant de l’esdeveniment, presentar tota la documentació requerida.

Recomanem no esperar a l’últim termini ja que, per aquestes dates, s’acumula un gran nombre de sol·licituds i no es disposa d’una dotació suficient per poder satisfer totes les peticions.

  • Quan finalitza el termini per presentar sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds s’estableix en la convocatòria corresponent. Consulta quin és el termini per a la convocatòria d’enguany.

  • Quin horari fa el registre?

L’horari de registre és: de dilluns a dijous de 9 a 17.30 h, divendres de 9 a 15 h. Durant l'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de 8 a 15h. Dies 5 de gener, 23 d'abril i vigílies de les dues festes locals de 9 a 15 h. Dies 24 i 31 de desembre de 2008: de 9 a 14 h.

  • Les factures que es demanen quan les haig de presentar? Han de ser originals o fotocòpies?

Tota la documentació requerida, factures i comprovants de pagament inclosos, ha de ser original i s’ha de presentar juntament amb el formulari de sol·licitud de la subvenció. Un cop feta la resolució es podrà demanar el retorn dels originals al departament corresponent.

  • Entren les dietes?

No, les dietes no són despeses subvencionables.

  • Què són els comprovants de pagament?

Són aquells documents oficials que acrediten que s’ha efectuat el pagament d’una factura (extractes bancaris, extractes de Visa, etc). Si el pagament s’ha fet en efectiu cal indicar-ho en la relació de despeses.