Catalan! Arts

  • PARTICIPACIÓ A FIRES INTERNACIONALS AMB CATALAN ARTS
  • Quins avantatges tinc si m’acredito en un estand de Catalan Arts?

Els estands paraigua Catalan Arts estan oberts a tots els professionals catalans que vulguin fer-lo servir com a punt de contacte. A més de gaudir de condicions especials per a co-expositors, la presència conjunta als principals mercats del sector proporciona una major visibilitat dins de la fira. Segons la fira pot haver-hi, a més, materials informatius o activitats promocionals específiques per donar a conèixer el sector català a nivell internacional.

  • A quines fires he d’anar?

L’Àrea de Mercats de l’ICEC fa prospecció de les principals fires, festivals i mercats culturals internacionals. Per saber quina fira, festival i mercat  és la més adequada per a la teva empresa, consulta els nostres informes sobre fires. També et pots dirigir mitjançant Consultoria a les nostres oficines  per rebre assessorament personalitzat.

  • Com puc saber si el meu espectacle pot interessar a un festival, fira o mercat?

En funció de les característiques del teu espectacle/producte, des de l’Àrea de Mercats de l’ICEC et podem assessorar sobre quins festivals, fires o programadors internacionals serien els més adients per a la teva companyia/empresa. Contacta amb nosaltres a través de Consultoria.