Agenda

Random

CIRC. Format pels artistes Joel Martí i Pablo Molina, Random és una companyia amant del risc i d’explorar noves situacions teatrals fins al límit, fins arribar al descontrol, fins que cauen i es tornen a aixecar.

WEB: soyjoel.wixsite.com/random/la-compania
Random
DATA: 28 Juny 2021
LLOC: Festival des 7 collines – L'Echappé
WEB SALA: festivaldes7collines.com/cia-random/
CIUTAT: Sorbiers
PAÍS: França