Agenda

Avec le temps

ARTS DE CARRER. “Avec le temps” mostra una parella on la dona és cega des de fa poc i un home que ha d’afrontar, dia rere dia, la nova relació de dependència que s’ha creat entre ells. Tendresa, confiança i humor per aprendre a avançar en un món on ella ja no hi veu i on ell ha d’aprendre a veure per dos. Tristesa i alegria entrellaçades, travessen el món ballant.

WEB: www.claireducreux.com
Avec le temps
DATA: 2 Juliol 2021
LLOC: Le Printemps des Rues
WEB SALA: www.leprintempsdesrues.com/avecletemps
CIUTAT: Paris
PAÍS: França