Contacta'ns


ICEC Barcelona

▪ Directora Àrea de Mercats:

  Sra. Maria Basora Fornell

Passatge de la Banca, 1 - 3, 1a planta | E-08002 Barcelona

Tel.: +34 93 316 27 70

internacional.icec@gencat.cat

www.catalanarts.cat

www.gencat.cat/cultura/icec/internacional

ICEC Berlín

Sra. Neus Mèlich Checa

Friedrichstraße, 185

(Haus E, 5 OG)

D-10117 Berlin

Tel.: +49 30 551 95 40

berlin.icec@gencat.cat

ICEC Brussel·les

Sra. Núria Bultà

227, Wetstraat / Rue de la Loi

B-1040 Brussel / Bruxelles

Tel.: +32 2 230 72 21

brussels.icec@gencat.cat

ICEC Londres

Sra. Mar Pérez Unanue

17 Fleet Street

UK - London EC4Y 1AA

Tel.: +44 20 7842 0853

london.icec@gencat.cat

ICEC París

Sra. Eva Colom Valageas

50, Rue Saint Ferdinand (pavillon sur cour)

F-75017 Paris

Tel.: +33 1 43 25 04 35

paris.icec@gencat.cat